DIN GARANTI FOR, AT VI ALTID LEVERER DEN BEDSTE KVALITET

pierre.dk Autolakering A/S er medlem af Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI), og hovedparten af pierre.dk’s lakcentre er gennem dette samarbejde KS 2000-certificeret.

Det betyder, at du er sikret den bedst mulige behandling og en optimal vare hver eneste gang, at du bestiller en ordre hos os. KS 2000-certificeringen er din garanti for, at pierre.dk altid vil holde et højt fagligt niveau. Samtidig er det også et bevis for, at den kvalitet, som vi leverer, er den bedste på markedet.

KS 2000-CERTIFICERINGEN ER DIN GARANTI

Denne garanti gælder eksempelvis i forbindelse med:

  • Lakopbygning
  • Farvetilpasning
  • Glans
  • Lagtykkelse
  • Overfladestruktur
  • Overfladerenhed

Samtidig kan du som kunde også være sikker på en fair handel – både når det kommer til garantier, priser, reklamationsgang og afvigelsesbehandlinger.

Certificeringerne sikrer, at pierre.dk konstant leverer et dokumenteret og kontrolleret kvalitetsprodukt, der – som minimum – lever op til FAI’s anbefalinger, standarder og normer.

FOKUS PÅ MILJØET

Ud over at give kunderne en ordentlig behandling, så sikrer de forskellige certificeringer også, at pierre.dk behandler miljøet ordentligt. Hvert år opstiller vi nye miljøhandlingsplaner og miljømål, så vores miljø- og energiforhold bliver optimeret. Vi udarbejder også en miljøredegørelse, som du er velkommen til at rekvirere. For at få fingre i den, kan du sende en mail til pierre@pierre.dk

GARANTI-BESTEMMELSER I DETALJER

§ 1 Aftalen:
Stk. 1
Et afgivet tilbud er gældende i 20 arbejdsdage fra dets afsendelse. Accepteres tilbuddet ikke skriftligt inden udløbet af denne frist, bortfalder tilbuddet.
Stk. 2
Prisen omfatter kun, hvad der udtrykkeligt er nævnt i ordrebekræftelsen.
Stk. 3
De anførte priser gælder levering fra sælgers værksted og er eksklusiv transport.

§ 2 Levering/udførelse:
Stk. 1
Tidspunket for arbejdets udførelse aftales særskilt ved kontraktens indgåelse.

Stk. 2
Arbejds- og leveringssted er sælgers værksted. Såfremt sælger skal foretage transporten, og der ikke er modtaget nogen skriftlig instruks herom, vælges transportmiddel og transportvej efter sælgers skøn.

Stk. 3
Kan sælger ikke overholde den aftalte leveringstid, er sælger forpligtet til straks at give køber meddelelse herom.

Stk. 4
Såfremt køber undlader at modtage/afhente leverancen på den aftalte dag, opbevares denne på sælgers værksted/lager eller andet sted for købers regning og risiko.

§ 3 Betaling:
Stk. 1
Købesummen forfalder til kontant betaling 14 dage efter leveringsdato.
Stk. 2
Betales købssummen ikke på forfaldsdagen, tilskrives renter efter rentelovens rentesats. I visse tilfælde kan der tillægges ekstra gebyrer.

 

§ 4 Kvalitetskrav:

Stk. 1
Lakeringens finish er, hvis ikke andet er aftalt, udført i henhold til autolakererbranchens (FAI’s) standarder og normer for en færdig lakering.
Stk. 2
Da det ved dellakeringer ikke er muligt med 100 procent farvetilpasning til de sideliggende dele, må der accepters mindre farveafvigelser. Acceptable farveafvigelser angives i DIN 6175 del 1: “Farvetolerancer i bilindustrien”.
Stk. 3
Såfremt der skal anvendes materialer som køber selv leverer eller forlanger anvendt, kan sælger ikke garantere for det udførte arbejdes kvalitet.
Stk. 4
Der ydes 12 måneders garanti.

§ 5 Ansvar for mangler:
Stk. 1
Såfremt lakeringsarbejdet skal udføres på emner, der er forbehandlet af andre, eller på en eksisterende behandling, dækker sælgers ansvar alene skader, der kan godtgøres at hidrøre fra sælgers eget arbejde, med mindre forudgående behandling har været åbenbart mangelfuld.
Sælger er forpligtet til at informere køber om mangelfuld forbehandling. Ønsker kunden alligevel arbejdet udført, tages der forbehold for kvaliteten.
Stk. 2
Køber er forpligtet til straks ved afhentning/levering af de aftalte emner at undersøge disse, samt straks at underrette sælger om eventuelle reklamationer over synlige mangler.
Stk. 3
Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som gøres gældende af køber inden 1 år efter den dag, emnerne blev leveret til køber.
Sælger har i hele ansvarsperioden afhjælpningsret i tilfælde af, at der konstateres mangler efter levering.
Stk. 4
Sælgers ansvar omfatter ikke indirekte tab som driftstab, avancetab, dagbøder eller andet indirekte tab samt eventuelle følgeomkostninger.
Stk. 5
Foretages der i forbindelse med forsikringsskader, nødvendig afmontering af fenderlister, håndtag, ruder med mere ikke af køber, tages der forbehold for afskalninger, rustgennemslag og rustudsivninger ved samlinger.
Stk. 6
Sælger er ikke ansvarlig for mangler som følge af:
• Mekanisk påvirkning, efterfølgende fejlbehandling af lakken eller andre påvirkninger, der ikke kan tilskrives selve lakeringen – eksempelvis stenslag.
• Ibrugtagning af emnerne, inden lakeringen har opnået tilstrækkelig hærdning (herunder påsætning af emblemer og lignende).
• Kemiske og termiske påvirkninger på emnerne efter levering, som sælger ikke har kendskab til, eller som er ud over de for malingen gældende specifikationer.
Stk. 7
Ingen lakfabrik kan levere lak, hvor vand ikke kan trænge igennem. Såfremt lakarbejdet er udført korrekt, og der er påført den af lakfabrikken foreskrevne laktykkelse, kan sælger ikke gøres ansvarlig for eventuelle fugtknopper. Ved fugtknopper forstås blærer i laklaget, som kan forekomme ved længerevarende fugtpåvirkning.
Stk. 8

Eventuelle tvister afgøres i FAI’s ankenævn.

​FAI

pierre.dk Autolakering A/S er medlem af Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI), og hovedparten af pierre.dk’s lakcentre er gennem dette samarbejde KS 2000-certificeret. Det betyder, at du er sikret den bedst mulige behandling og en optimal vare hver eneste gang, at du bestiller en ordre hos os.

KS 2000-certificeringen er din garanti for, at pierre.dk altid vil holde et højt fagligt niveau. Samtidig er det også et bevis for, at den kvalitet, som vi leverer, er den bedste på markedet.

KS 2000-certificeringen er din garanti

Denne garanti gælder eksempelvis i forbindelse med lakopbygning, farvetilpasning, glans, lagtykkelse, overfladestruktur og overfladerenhed.

Samtidig kan du som kunde også være sikker på en fair handel – både når det kommer til garantier, priser, reklamationsgang og afvigelsesbehandlinger. Certificeringerne sikrer, at pierre.dk konstant leverer et dokumenteret og kontrolleret kvalitetsprodukt, der – som minimum – lever op til FAI’s anbefalinger, standarder og normer.

Fokus på miljøet

Ud over at give kunderne en ordentlig behandling, så sikrer de forskellige certificeringer også, at pierre.dk behandler miljøet ordentligt. 

Hvert år opstiller vi nye miljøhandlingsplaner og miljømål, så vores miljø- og energiforhold bliver optimeret.