I 2018 etablerede pierre.dk Autolakering A/S et udviklingsforløb, der er med til at klæde kunderne ordentligt på i forhold til at foretage korrekt taksering af forsikringsskader. Det betyder, at selve processen optimeres betydeligt, hvilket er til gavn for både kunder, forsikringsselskaber og pierre.dk selv. Senest er også forsikringsselskaberne inviteret til tæt dialog hos lakkoncernen.

Nordeuropas største lakkoncern, pierre.dk Autolakering A/S, er altid gået forrest, når det handler om at optimere lakprocessen. Der har altid været fokus på at systematisere og optimere de mange forskellige processer, og herved – i samarbejde med virksomhedens mange kunder – skabe værdi for begge parter.

Ikke mindst dét er en af årsagerne til, at det er lykkedes pierre.dk at ekspandere kraftigt gennem de seneste årtier i både Danmark og Sverige.

Senest har pierre.dk Autolakering A/S etableret sit eget videreudviklingskoncept i virksomhedens hovedkontor i Kolding, hvor der jævnligt bliver afviklet seminarer i korrekt taksering af forsikringsskader.

– Gennem set seneste års tid har vi brugt mange ressourcer på at etablere konceptet, for der er store fordele i, at hver enkelt skade bliver takseret korrekt første gang. Dermed frigives ressourcer i samtlige led i hele værdikæden – ressourcer, som i stedet kan anvendes på værdiskabende aktiviteter. Det er et stort plus både for vores kunder, forsikringsselskaberne og pierre.dk, forklarer Bo Jacobsen, der er administrerende direktør i pierre.dk.

I dialog med forsikringsselskaberne

Hos pierre.dk er det call center chef Carsten Andreassen, der – sammen med Lasse Jæger – er tovholder for videreudviklingskonceptet, og der har i 2018 og 2019 været afviklet en række seminarer, hvor de mere end 200 deltagere har givet et fantastisk feedback.

– I første omgang har vi øjnene rettet mod det danske marked, og vi kan godt mærke, at der er stor interesse for konceptet. Vi kan afvikle et seminar i løbet af en halv dag, og det er naturligvis uden beregning for vores kunder, fortæller Carsten Andreassen.

Senest er også forsikringsselskaberne blevet inviteret til tæt dialog omkring konceptet – og det er en invitation, som blandt andre Tryg Forsikring har taget imod.

– Det handler helt enkelt om, at vi ved at samarbejde kan skabe en fælles forståelse for, hvor vigtig en korrekt skadestaksering er, understreger Carsten Andreassen.

Tillidsbaseret samarbejde

Hos Tryg Forsikring er der stor interesse for det udspil, som pierre.dk Autolakering A/S er kommet med – og selskabet har allerede deltaget.

– Vi ser positivt på dette tiltag. Vi vil hellere end gerne samarbejde med de forskellige aktører inden for branchen – også gerne med pierre.dk. Jo mere tillid, vi gensidigt har til hinanden, desto bedre for hele processen, forklarer Søren Frederiksen, der er taksatorchef hos Tryg Forsikring.

Han peger på fordelen i et fleksibelt og tillidsbaseret forhold, hvor forståelsen for spillereglerne er til begge parters tilfredshed.

– Vi er selvfølgelig ikke interesseret i et system, hvor parterne ikke har tillid til hinanden. Vores grundholdning er, at vi betaler det, som reparationen af en skade koster. Prisen skal hverken være for lav eller for høj, og generelt er billedet nok, at vi oftere hører fra værkstederne, når de har fået for lidt med i første omgang, end når de har fået for meget, pointerer Søren Frederiksen, der glæder sig over konceptet.

Besparende på alle parametre

Det helt overordne mål er, at ressourcespildet i samtlige led kan reduceres.

– Det siger næsten sig selv, at hvis takseringen bliver korrekt i første forsøg, så er det besparende på alle parametre. Desuden giver det et hurtigere flow på værkstedet, hvilket igen giver mulighed for at håndtere flere opgaver og ikke mindst kortere reparationstider. Det er også til gavn for alle parter, ikke mindst den enkelt bilejer, pointerer Carsten Andreassen.

Årligt bliver der i runde tal håndteret mere end 150.000 forsikringsskader i pierre.dk-regi. Det er lakkoncernens forventning, at indførelsen af de nye takseringsseminarer på sigt vil frigive ressourcer, som kommer alle parter til gode. Ikke mindst slutbrugeren, der oplever en hurtigere vurdering og håndtering af sin skade.

FAKTA – pierre.dk Autolakering A/S:

pierre.dk Autolakering A/S blev grundlagt i 1985 af Pierre Legarth. I foråret 2016 blev pierre.dk en del af Intelligent Repair Solutions Holding GmbH, som ud over ledelsen har Ufenau Capital Partners som aktionærer.

Pierre Legarth er i dag bestyrelsesformand i pierre.dk-koncernen, mens Bo Jacobsen er administrerende direktør i pierre.dk Autolakering A/S.

pierre.dk-koncernen råder over mere end 50 moderne lakcentre i Danmark og Sverige.

Yderligere information: www.pierre.dk.